Õpiobjekt on loodud aine Personalijuhtimine (MS.0108) raames.

Õpiobjekti maht: 10 tundi

Sihtrühm: EMÜ vabaaine

Autor: Katrin Kreegimäe


Õpiobjekti eesmärgiks
on luua üliõpilastele võimalused personali juhtimise alaste vajalike oskuste arendamiseks.Omandatavad üldised ja erialased inimressursi juhtimise pädevused on vajalikud õppekava edukaks läbimiseks, erialaseks tööks ja elukestvaks õppeks.

Käsitletavad teemad:
  • Personali juhtimise mõiste ja olemus ning eesmärgid
  • Personali juhtimist mõjutavad tegurid. Personalipoliitika ja selle koostisosad.
  • Protseduurireeglid
  • Töö analüüs (töökirjeldus, ametikirjeldus)
  • Personali planeerimine. Planeerimise meetodid
Õpiväljundid:
Õpiobjekti eduka läbimise järel üliõpilane:
  • oskab kirjeldada  personali juhtimise sisu ja personalijuhi võtmerolle,
  • valdab personali juhtimise eripärasid, sh efektiivselt töötava personali ligimeelitamise, efektiivse tööjõu säilitamise ja personali efektiivsuse suurendamise valdkondades.Vaata ka sama aine raames koostatud õpiobjekti personalitöö valdkondadest.


Tehniline teostus: Lilian Ariva